Menü

Duguláselhárítás

Csatorna korróziója

Duguláselhárítás

Csatorna korróziója

Csatorna korróziója

Csatorna korróziója a felmérések és becslések szerint egyaránt jelentősek, ez indokolja, hogy a csatornák korróziójával behatóbban foglalkozzunk.


Duguláselhárítás fix olcsó árakon, kiszállási díj mentesen.


A korróziós károk megismerése céljából a fővárosi tapasztalatok felidézése látszik célravezetőnek. Az ország legnagyobb, legrégibb csatornahálózata a fővárosban található. Minden időben itt vagyunk tanúi a legkiterjedtebb építési tevékenységnek. Amiből önként következik, hogy a csatornák anyagára, élettartamára és egyéb műszaki jellemzőire is itt áll a legtöbb tapasztalat rendelkezésre. A fővárosi csatornahálózat túlnyomó részben egyesített rendszerű, a szennyes csapadékvizek részben közös vezetékben folynak.


Duguláselhárítási megrendeléseket 0-24 órában fogadjuk és azonnali indulás után órákon belül megszüntetjük dugulási problémáját. Kültéri vagy beltéri dugulások megoldásában egyaránt jók vagyunk. Bontás nélküli duguláselhárítás természetes számunkra. Fix olcsó duguláselhárítás árakkal dolgozunk. 


A csatornahálózat építési anyag adatai szerint előfordul a kő-, a tégla és vegyes anyagú szelvény. A téglaszelvényt 1860-tól meszes cementhabarcsba rakva, mintegy 50 éven át alkalmazták. A román cement beton alkalmazása 1860-70 között indult meg és az 1910 körüli években fejeződött be. A tapasztalatok szerint, az ebből a cementbetonból készült csatornák élettartama 55 év körülire tehető. A bauxitcement az 1928 -32 évek szorgalmazott építési anyaga volt, nem váltotta be a reményeket. Az alkalmazott és jelenleg is használt cementfajták közül ez a cement mutatkozott a csatornaépítéseknél a legrövidebb élettartamúnak.

Csatorna korróziója

Csatorna korróziója

A portlandcement használata az 1910-es években kezdődött és különféle fajtáit ma is használjuk. Ott, ahol a csatornába káros ipari szennyvizek nem jutottak be és a csatorna külső falát az agresszív talajvíz nem támadta meg. Az ilyen csatornából kivésett próbakockák átlagosan 150 kp/cm2 (~ 15 MPa) körüli elfogadható törőszilárdsági értéket mutattak. Mindez arra mutat, hogy a beton anyagára káros vizektől mentes csatornák üzembiztos üzemelési ideje élettartama 80 évre becsülhető.

A fővárosban folyamatosan végzett TMK-vizsgálatok kiderítették, hogy a korrózió jelentős károk okozója és az ezt előidéző folyamatok mélyreható elemzést igényelnek. A csatorna belső korrózióját az ipari szennyvizek és a szennyvízből eredő biológiai bomlások okozzák.

A csatornázási szabályrendeletek ugyan tiltják a közcsatorna-hálózatba olyan szennyvizek bevezetését, amely a csatorna anyagát megtámadhatja, mégis gyakran előfordulnak belső korróziók és ezek a csatornák rendellenes használatára mutatnak.


Kültéri esővíz elvezetők dugulása általában felhőszakadások alkalmával kerül előtérbe. 
Csapadék elvezetőkbe  belemosódó sóder, föld, összekomposztálódott falevelek okozzák a dugulást. Megfelelő szűrők alkalmazása itt is fontos nem csak a fürdőkádban! 


Csatorna korróziója veszélyes.

A csatornák állékonyságának megítéléséhez a fővárosi vizsgálatoknál a csatornákból próbakockákat véstek ki és a kivésett kockák törőszilárdságát laboratóriumokban mérték meg. A csatornák egy részénél a belső vízzáró vakolat már leomlott, a betonfal 1-3 cm vastagságban kaparható volt és az ez alatti épen maradt betonréteg törőszilárdsági értékeit mérték.

Az értékelés azt mutatta, hogy a román cement csatornák tetemes része tönkrement és már felújításra szorul. Különösen az utóbbi években volt tapasztalható a törőszilárdsági érték rohamos csökkenése, ami a fővárosban komoly aggodalomra adott okot, hiszen több kilométer csatorna újjáépítése vált indokolttá. A próbakockák törési értékei többségükben 25…SO kp/cm2 ( ~ 2,5 . . . 5 MPa) körül mutatkoztak, amiből arra is lehetett következtetni, hogy a korróziós károkban esetleg a cement minősége is közrejátszott.

A bauxitcement alkalmazásához fűzött remények egyértelműen nem váltak be, a próbakockák törési értékei szinte kivétel nélkül 50 kp/cm2 (~ 5 MPa) alatt voltak és igy korunk feladatává vált a bauxit

cement csatornák költséges átépítése. , _ ‘ A csatornák külső oldali korrózióját az agresszív talajvíz okozza, hacsak az építéskor nem gondoskodtak a megfelelő védelemről szigeteléssel, ill. a korróziónak ellenálló anyag megválasztásával.

Az erősen agresszív talajvíz a szigetelés nélkül megépített csatornát néhány év alatt tönkreteszi. A még Száraz munkaárokban épített csatornát csak évek múltán érte el az agresszív talajvíz, a környékbeli tereprendezések során. Az agresszív talajvíz romboló hatása a csatorna beszakadásához vezetett.

Az elmondottakból következik, hogy a csatornák korróziója súlyos teher, hiszen a korrózió okozta károk most már sok milliárdos rendűek, emellett a csatornák felújítási, ill. átépítési munkái nehezebbek, a munkák gépesítése csak mérsékelten megoldható. Csatorna felújítás jár a legtöbb költséggel és felfordulással.


Duguláselhárítás Budapesten és pest megyében. Vízszivattyúzás, womás csatornatisztítás, csatornakamerázás, mosogató duguláselhárítás, wc dugulás megszüntetése.