Menü
Duguláselhárítás

Keresési eredmények

Duguláselhárítás

dugulas

Duguláselhárítás Etyek

Duguláselhárítás Etyek

Duguláselhárítás Etyek, családi házaktól az ipari ingatlanokig ( borászatok) minden dugulásra van megfelelő gépünk és szakértelmünk.

Milyen dugulásokkal foglalkozunk: alap és strang vezetékek, mosogató, mosdó,  kád,  wc,  padló összefolyó, zuhanytálca, esővíz dugulások megszüntetése ezen felül vízszivattyúzás  pincékből, aknákból, garázsokból és csatorna kamerázás.

Csak bontás nélkül dolgozunk,  a dugulások 95-98 % bontás nélkül megoldható. Bontani akkor kell általában, ha mechanikai sérülés történt, vagy olyan dolog került a lefolyóba amit nem tud a spirálozó gép kidarálni. Ezek például beton törmelék, csempézés utáni lerakodások ( ez még orvosolható pár napon belül csempézés után, mert akkor még nem köt meg teljesen a ragasztó).

Családi cégünk etyeki tapasztalattal rendelkezik, magánszemélyek de borászatokban is dolgozunk rendszeresen.

 • A megbízásainkat kedvezményes áron és kiszállási költség nélkül fix áron végezzük.
 •  Duguláselhárításainkra  garanciát vállalunk.
 • Ha már eldugult  a mosogató, akkor kár halogatni hívjon, mert  napok elteltével a  probléma csak egyre nagyobb lesz, így a dugulás elhárítása is költségesebb és bonyolultabb lehet !
 •   Duguláselhárító gyors szerviz Budapesten és Pest megyében.

+36 70 670 7070

Telefonszámra kattintva azonnal 0-24 hívhat, ha csak egy kérdése lenne akkor is szívesen segítek! 🙂

 

Duguláselhárítás Etyek

Duguláselhárítás Etyek

Hogyan ügyelhetünk lefolyónk tisztaságára. Kerüljük a kis lukú szűrők használatát csak akkor tegyünk ilyet a lefolyóba ha nagyon darabos dolgokat mosogatunk. Víz lendületét annyira lecsökkenti, hogy könnyebben alakulnak ki a lerakódások és dugulások. Egy csatornában sok lefolyó vízre van szükség ez a legfontosabb. Igen ez szemben áll a gazdaságos vízhasználattal, de kell egy középutat kitalálni, hogy a csatorna működése és a vízfogyasztás egyensúlyban legyen.

Mosogató gépek terjedésével a konyhai dugulások száma is majdhogynem 🙂 egyenes arányban nő. Na azért nem annyira, de kézzelfogható a több dugulás. Miért is van ez, mert a mosogató gép 9 liter vizet használ el 3 részletben. És ez némely csatorna rendszernek nagyon kevés főleg ha hosszú a konyhai bekötő szakasz.

 

 További szolgáltatásaink:

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, CSATORNATISZTÍTÁS AKCIÓ

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, CSATORNATISZTÍTÁS OLCSÓN 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, CSATORNATISZTÍTÁS WOMÁVAL

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, CSATORNATISZTÍTÁS GARANCIÁVAL 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, CSATORNATISZTÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, CSATORNATISZTÍTÁS CSŐGÖRÉNNYEL 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, CSATORNATISZTÍTÁS CSATORNAKAMERÁZÁS 

 

Duguláselhárítás, csatornatisztítás, vízszivattyúzás Etyek, fertőtlenítés Fót, csatorna mosás Budaörs,  lefolyótisztítás Dunaharaszti, csatorna tisztítás Solymár, dugulások elhárítása Nagykovácsi,  WC. dugulás elhárítás Ócsa, kézmosó szifon tisztítás Budaörs, kád lefolyóvezeték duguláselhárítása csatornatisztítás Gyömrő, esővezeték tisztítása Biatorbágy,   csatornaszag felderítés Kistarcsa, mosógép vezeték duguláselhárítás Nagytarcsa, lefolyó tisztítás Maglód,  lefolyó karbantartás Érd, Womázás Szentendre,  légkondicionáló kondenz cső tisztítás  Budaörs,  udvari folyóka dugulásának megszüntetés Gyál,   zuhany lefolyó tisztítás Üröm, mosogató dugulás elhárítás Isaszeg, gyökérvágás és gyökértelenítés Vecsés, zsírtalanítás Halásztelek, padlóösszefolyó tisztítás Százhalombatta,  szuez szifon tisztítás Fót,

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

Oldalunk nem kér és nem kezel személyes adatokat!

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán, ide kattintva.

Fogalmak

2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
  • a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatkezelési alapelvek Varga András ev. adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 • Név: Varga András
 • Cím: 2463 Tordas Szabadság u 67.
 • Adószám: 62683140-2-27
 • Telefon: +36706707070
 • Email: dugulaselharitoja@gmail.com

Cookie-k (sütik) használata

Ezen a honlapon ún. cookie-kat (magyarul sütiket) használunk. Ezek rövid szövegfájlok, amelyeket a böngésződ a gépedre tölt le, hogy javítsuk a felhasználói élményt. Általában a cookie-k a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint pl. a kosár egy webáruházban, és név nélkül szolgáltatnak adatokat harmadik fél részére, mint pl. Google Analytics. A cookie-k a felhasználói élményedet segítik. Ennek ellenére ha úgy döntesz, kikapcsolhatod a cookie-k engedélyezését ezen a honlapon vagy más honlapokon. Ennek a leghatékonyabb módja, ha a böngésződön belül állítod be, aminek a módját a böngésződ Súgó részében találod.

Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Duguláselhárítás Úri

Duguláselhárítás Úri

Duguláselhárítás Úri, ha lassan folyik el a víz lefolyórendszeréből lakásában vagy munkahelyén, forduljon hozzánk bizalommal.

Miben tudunk segíteni Úriban:

 • alap és strang vezetékek, mosogató, mosdó,  kád,  wc,  padló összefolyó, zuhanytálca, esővíz, és légkondicionáló kondenzvíz vezeték dugulások megszüntetése,
 • vízszivattyúzás (szennyvíz is) pincékből, aknákból, garázsokból
 •  csatorna kamerázás
 • Womás csatornatisztítás minden átmérőben

 

Egy dugulás sosem jön jókor. Ne telefonáljon azonnal, először vessen be néhány jól ismert praktikát:

 • Ellenőrizze a szifont:

  A mosogató vagy a mosdó eldugulásakor az is sokat segíthet ha a szifont szétszereli és alapos kitisztítja.

 • Előzze meg a dugulást folyamatosan:

  Használjon szűrőt.

 • A wc dugulása ellen:

  Eldugult wc esetén a pumpa talán segít.

 • Ha a házi praktikák nem segítenek:

  Ne halogassa a hívását, mert a hiba mindig a dugulás keletkezésekor oldható meg legolcsóbban.

Vannak esetek amikor ezek a tippek nem segítenek ekkor tárcsázza telefonszámunkat:

+36 70 670 7070

Telefonszámra kattintva azonnal 0-24 hívhat, ha csak egy kérdése lenne akkor is szívesen segítek! 🙂

 

Duguláselhárítás Úri

                          Duguláselhárítás Úri

 

Duguláselhárítás Úri Pest Megye Olcsón

Duguláselhárítás Úri Pest Megye Fix Áron

Dugulás elhárítás Pest Megye Ünnepnapokon

Duguláselhárítás Úri Hétvégén

Duguláselhárítás Pest Megye Azonnal

Duguláselhárítás Úri Folyóméter Díj Nélkül

Duguláselhárítás csatornatisztítás vízszivattyúzás Úri, fertőtlenítés Biatorbágy, csatorna mosás Budaörs,  lefolyótisztítás Csömör, csatorna tisztítás Budaörs, dugulaselharitas Agárd, mosógép vezeték  Érd, lefolyó tisztítás Maglód,  lefolyó karbantartás Mogyoród, gyökérvágás és gyökértelenítés Vecsés, zsírtalanítás Üröm, padlóösszefolyó tisztítás Százhalombatta. szuez szifon tisztítás Fót, kád lefolyóvezeték  csatornatisztítás Gyál, esővezeték tisztítása Gyömrő,  zuhany lefolyó tisztítás Halásztelek,  dugulások elhárítása Nagykovácsi,  WC. dugulás elhárítás Ócsa, kézmosó szifon tisztítás Pécel, udvari folyóka dugulásának megszüntetés Solymár,  Womázás Érd,  légkondicionáló kondenz cső tisztítás  Szigetszentmiklós,  , mosogató dugulás elhárítás Isaszeg, csatornaszag felderítés Kistarcsa,

Fertőtlenítés

Fertőtlenítés

Fertőtlenítés, duguláselhárítás után sokszor fontos feladat. Ezeket a munkafolyamatokat különböző vállalkozások végzik. Pl.:  http://www.extremtakaritas.hu/

Duguláselhárítás után sokféle szag irritálhat minket. Nem elég, hogy irritálnak, de egészségünkre is károsan hathatnak. Köztudott, hogy szinte az összes légzőszervi megbetegedést a légzés során a levegővel beszívott mérgek, szennyező anyagok okozzák. A megszokott tanács, hogy elsősorban ajánlott a szag okától megszabadulni. De ezt hiába tesszük, ha az akármilyen praktikának, fortélynak ellenáll. Megszabadulni nem könnyű tőle, főleg, ha a lakásban vannak olyan anyagok, melyek képesek tárolni a szagokat kibocsátó molekulákat, mint pl. a fa, vagy a textília.

Szagtalanító sprayk

A pumpás háztartási szagtalanító (200 ml)  a különböző felületekről, illetve anyagokból származó szagok megszüntetésére alkalmas. Megszünteti a dohányfüst, különböző konyhai eredetű, állati és növényi szerves anyagok bomlásából származó, valamint háztartási hulladékból eredő szagokat is.

Fertőtlenítés

Ma Magyarországon csak

 • az egészségügyi szolgáltatásban szabályozott, kidolgozott és felügyelt,
 • a fertőtlenítő eljárások alkalmazása bevizsgált és engedélyezett,
 • meghatározott hatásspektrumú tisztítószerekkel,takarítási eljárásokkal és eszközökkel végezhető fertőtlenítő takarítás.

http://lasoceeclean.hu

Fertőtlenítés

                                 Fertőtlenítés


Duguláselhárítás Budapest  és 50 km.-es körzetében. Gyorsan olcsón, fix árakon. Duguláselhárítás tippek  praktikák, hogyan oldjuk meg dugulásunkat akár házilag. Budapest duguláselhárítás IV. kerület, V. kerület, VI. kerület, VII. kerület. Csatornatisztítás woma gépekkel, csatornakamerázás, vízszivattyúzás.


Esővezeték tisztítása Solymár,  zuhany lefolyó tisztítás Halásztelek, mosogató dugulás elhárítás Isaszeg, csatornaszag felderítés Kistarcsa, dugulas elharitas Érd, mosógép vezeték  Nagytarcsa, lefolyó tisztítás Maglód,  lefolyó karbantartás Mogyoród,  dugulások elhárítása Nagykovácsi,  WC. dugulás elhárítás Ócsa, kézmosó szifon tisztítás Érd, udvari folyóka dugulásának megszüntetés Solymár,  Womázás Solymár,  légkondicionáló kondenz cső tisztítás  Szigetszentmiklós,  gyökérvágás és gyökértelenítés Vecsés, zsírtalanítás Üröm, padló összefolyó tisztítás Százhalombatta.

Nyaraló duguláselhárítás

Nyaraló duguláselhárítás

 

Nyaraló duguláselhárítás, lassan megérkezik a tavasz és megindulnak a kiskerti munkák, nyaraló és zártkerti övezetekben. Ilyenkor sok esetben hívnak minket eldugult csatornák miatt. Miért is tavasszal van több dugulás a nyaralókban, egyszerű mert télen kiszárad teljesen a csatorna és az esetlegesen benne maradt papír maradékok megszilárdulnak. Ezek okozzák a dugulást tavasszal ilyenkor érdemes egy kicsit áztatni a csatornánkat ez annyit jelent, hogy első használatnál pár percig folyassuk lassan a vizet, amely fellazítja ezeket a szennyeződéseket és elkerülhető a dugulás.

Milyen dugulásokkal foglalkozunk :

 • Mosogató duguláselhárítását
 • WC duguláselhárítását
 • Padlóösszefolyó duguláselhárítását
 • Kád, zuhanyozó, mosdó duguláselhárítását
 • Strang, alap- és fővezeték duguláselhárítását
 • Gerinc vezeték duguláselhárítását

+36 70 670 7070

Telefonszámra kattintva azonnal 0-24 hívhat, ha csak egy kérdése lenne akkor is szívesen segítek! 🙂

Főbb nyaralóhelyek ahova járunk:

Velence, Agárd, Sukoró, Nadap, Gárdony és környéke.

Csak falbontás nélküli módszerekkel dolgozunk, speciális duguláselhárító gépeinkkel az esetek több mint 99 % megoldható bontás nélkül. Csak a törött sérült csövek esetében kell felújítást végezni.

Nyaraló duguláselhárítás

          Nyaraló duguláselhárítás

Milyen duguláselhárító gépekkel dolgozunk:

 • elektromos spirálozó gépek
 • woma csatornatisztító gépek
 • csatornakamerák
 • nyomvonal kereső
 • vízszivattyúk

Általában 1-2 óra alatt a helyszínen vagyunk és megkezdjük a duguláselhárítást, amely általában egy órát vesz igénybe. Természetesen ha egy gerincvezeték dugulás van akkor az hosszabb ideig is eltarthat. Természetesen az időpont sokban függ attól, hogy épp merre dolgozunk. A duguláselhárítás során igyekszünk a lehető legkevesebb szennyeződést okozni.

Duguláselhárítás Agárd

Duguláselhárítás Velence

Lefolyótisztítás duguláselhárítás Agárd, főlefolyó tisztítás duguláselhárítás Velence, főlefolyók tisztítása duguláselhárítása Sukoró, kád vezeték tisztítása duguláselhárítása Érd, mosdó tisztítása duguláselhárítása Szada, mosdó lefolyók tisztítása duguláselhárítása Tárnok, kádvezetékek tisztítása duguláselhárítása Budaörs, kád lefolyók tisztítása duguláselhárítása Budapest, mosogató lefolyók duguláselhárítása tisztítása Nadap, mosogató vezetékek duguláselhárítása tisztítása Szigethalom, mosogatók duguláselhárítása tisztítása Agárd, vécé vezetékek duguláselhárítása tisztítása, vécé lefolyók tisztítása duguláselhárítása,

 

 

 

 

Konyhai zsírfogó

Konyhai zsírfogó

Konyhai zsírfogó működése rendkívül egyszerű, a vízen lebegő zsíros olajos szennyeződés a tartály tetején marad, a nehezebb dolgok homok, szilárd darabok pedig az aljára ülepednek ki.

Ezeket a berendezéseket üzemi konyhákban, termelő üzemekben, autószervizekben  kötelező kialakítani. Nagyobb tartályoknak  földalatti kialakítása van, könnyen hozzáférhető helyre kell telepíteni, mert ide szippantó autóval végzett tisztítás szükséges.

Kisebb zsírfogók tisztítása házilag megoldható, de a benne lévő tartalom elszállítását csak hivatalos engedéllyel rendelkező cég végezheti el.

http://www.olajfelvasarlas.hu/hu/szolgaltatasok/zsirfogo-mutargybol-szarmazo-hulladekok

 

Konyhai zsírfogó

Konyhai zsírfogó


Éttermi konyhák úgynevezett fekete mosogatók alá elhelyezett kisebb zsírfogók alkalmazását azért javasoljuk, mert akkor a mosogató bekötővezetékben keletkező dugulások száma jelentős mértékben lecsökkenhet. Egy éttermi mosogató vezeték dugulása rendszeresnek mondható, mert ha vigyáznak is rá ( ételmaradékot rendesen letisztítják) akkor is nagy mennyiségű olajos zsíros szennyeződés kerül a csatornába. Ilyen kisebb zsírfogók beszerzése költséghatékony, tisztítása egyszerű és gyors. Sok pénzt és időt lehet vele megtakarítani.


Üzemi konyhai mosogatók dugulása esetén sokszor womás tisztítást alkalmazunk inkább, mert az sokkal hatékonyabb mint egy spirálos duguláselhárítás. Spirál néha csak egy lyukat fúr az erősen elzsírosodott csőbe és a dugulás kialakul pár hét alatt megint.

Mosogatóba öntött zsíroldó is segíthet a dugulások megelőzésében.Konyhai zsírfogó egyszerű működése miatt sok éven át használható kitűnő hatásfokkal és csatornarendszerünk tisztasága is hozzájárul, hogy minél kevesebb dugulás alakul ki. Ha duguláselhárítás Budapesten fix áron szeretné elvégeztetni bontás nélkül hívjon minket.

Konyhai zsírfogók alkalmazása

Szolgáltató és termelő üzemben használni kell a zsírfogókat, ahol állati és növényi alapanyagok feldolgozása során a közmű hálózatba kerülhetnek a szennyeződések. (Üzemi konyhák, élelmiszeripari üzemek, állatokat feldolgozó üzemek, stb.)

A zsírfogó tartály gyártása szempontjából sokféle anyagból és méretezéssel készül a felhasználási területhez igazodva. Méretét pedig a felhasznált vízmennyiség, víz hőfok, zsír mennyiség határozza meg és hogy mekkora üzemben kerül elhelyezésre.

Zsírfogó tartály alapanyaga lehet rozsdamentes acél, műanyag, PP, polikarbonát, PVC, vagy a helyszínen készített beton medence.

Womás csatornatisztítás zsírok hatékony eltávolítására.

Csatornakamerázás 500 mm-es átmérőig.

Duguláselhárítás tippek. 

 

 

 

Csatornatisztítás akár azonnal

Csatornatisztítás akár azonnal

Csatornatisztítás akár azonnal, mint minden szerviz szolgáltatási szakmában itt is elmondható, hogy nem lehet kiszámítani mikor mennyi megrendelés érkezik be. Egy dolog szinte biztos, amikor egy nap már betelik teljesen na akkor szabadul el a pokol és mindenki azonnali duguláselhárítást szeretne.

Három autóval dolgozunk és mindenre felkészülve akár egy újabb csapat indításával de megpróbálunk azonnal a helyszínre sietni megoldani a dugulást.

Csatornatisztítás akár azonnal

+36 70 670 7070

Telefonszámra kattintva azonnal 0-24 hívhat, ha csak egy kérdése lenne akkor is szívesen segítek! 🙂


Fontos szempont a kiszámítható ár  a pontos megjelenés. Minden gépkocsinkban megtalálhatók a woma technológiához szükséges speciális gépek. Persze a hagyományos technika is a segítségünkre van. Rothenberger spirálozógépek, Honda vízszivattyúk, csatornakamerák sokasága segíti munkánkat, hogy minden feladatot a leggyorsabban és leghatékonyabban meg tudjuk oldani.

Az egyszerűbb dugulások mint egy mosdó vagy padló összefolyó lehet, hogy házilag is meg tudják oldani. Folyékony duguláselhárító szerek alkalmazásával hatásosan fel tudunk lépni a csatornánk dugulását okozó hajakkal és lerakódásokkal. Mindenképpen olvassuk el figyelmesen a használati utasítást és tartsuk be azokat. Én csak a folyékony szereket szoktam javasolni, mert sokszor találkoztunk már olyan dugulásokkal, amit pont a granulátumos duguláselhárító szerek okoztak.


Mosogatógép és mosógép rendellenes működése esetén mindig próbáljuk ki úgy a gépeket, hogy a kifolyó vezetéket beletesszük egy vödörbe és így üzemeltetjük. Sok szervizköltségtől kímélhetjük meg magunkat. Rengeteg feleslegesen vásárolt gépet találunk a dugulások helyén, mert azt hitték rossz a gép és vettek egy másikat, pedig csak egy duguláselhárításra lett volna szükség. Ilyen próbák alkalmával egy dologra figyeljünk, hogy a vödör legalább 21 literes űrtartalmú legyen.


Ha bármilyen problémája van lefolyójával szívesen segítünk, hogy milyen megoldás segíthet a dugulás megszüntetésében. Bontás nélkül dolgozunk ez talán a legfontosabb ismérvünk meg persze a hatalmas géppark amivel rendelkezünk. Ezek a gépek amiket láthat weboldalunkon mind a miénk, nem alvállalkozók gépei.

Duguláselhárítás 0-24 szerviz

Duguláselhárítás 0-24 szerviz

Duguláselhárítás 0-24 szerviz

 

A csövek eltömődtek vagy meg kell tisztítani? Budapesten és környékén gyors és szakszerű segítséget nyújtunk csővezetékek és csatornarendszerek tisztításában. Alkalmazási területünk Budapest és környéke. Csövek és csatornák tisztítására – főként a 40 és 1200 mm közötti átmérőjű szenny víztartományban – különböző tisztítási módszerek állnak rendelkezésre.

+36 70 670 7070

Telefonszámra kattintva azonnal 0-24 hívhat, ha csak egy kérdése lenne akkor is szívesen segítek! 🙂

 

A kipróbált elektromechanikus spirálokat lehet használni dugulások és lerakódások eltávolítására  a konyhai mosogató WC és fürdők fő és összekötő vezetékeiben  . Minden szervizjárművünk nagynyomású öblítő rendszerrel van felszerelve (Woma). Az innovatív öblítőfúvókák lehetővé teszik a csatorna finom tisztítását. Eltávolítjuk előre vagy hátra fúvókák laza törmeléket és az eliszaposodás.

Duguláselhárítás 0-24 szerviz

Duguláselhárítás 0-24 szerviz

A csővezeték és csatornatisztítás áttekintése:

 • Csövek és csatornák tisztítása
 • konyhai csatlakozások
 • WC, kád, mosdó
 • padlóösszefolyók
 • lefolyók
 • eső csatornába
 • Piszkos víz szálak konyha és kád
 • garázsok, teraszok lefolyói stb.
 • Drain és esővíz fővezetékek
 • vízelvezető rendszerek

Annak érdekében, hogy a tulajdona, és különösen a ház száraz legyen, a telepített vízelvezető rendszert működőképesnek kell tartania. A homoklerakódás,  gyökeresedés miatt a vízelvezető rendszer leállítja a szabad elfolyást, ami pangó vizet hoz létre. A duzzasztott víz más utat keres, és nedvességként jelentkezik a pincékben vagy a házfalakban.

Duguláselhárítás 0-24 szerviz

A vízelvezető rendszer rendszeres tisztítása megakadályozza az építési anyag károsodását. Az újonnan lefektetett vízelvezetést kb. két év múlva meg kell tisztítani az ülepedés megszüntetése érdekében.


Karbantartás

Professzionális karbantartási szolgáltatásokat csövekhez és csatornákhoz ajánljuk. A csatorna karbantartás különösen alkalmas a visszatérő problémák esetekben, például feliszapolódása a gravitációs problémák, gyökerek növekedése, zsíros lerakódások stb. aktív karbantartási szolgáltatás biztosítja, hogy mindig van lehetőség a magas színvonalú és rendszeres tisztításra kedvezményes áron. A karbantartási intervallumok meghatározásánál figyelembe vehetők olyan speciális tényezők, mint a gyökerek növekedési periódusa. Érdeklődjön

Függetlenül attól, hogy ön magánháztartás, kereskedelemi, ipari vagy önkormányzati megrendelő, gondoskodunk a megfelelő csatorna karbantartásról, valamint a csatornarendszer ellenőrzéseiről, és rögzített időközönként megtisztítjuk a megállapodás szerinti rendszerszakaszokat.

Ha bármilyen kérdése van a csatorna karbantartásával vagy további szolgáltatásainkkal kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon vagy emailben.


Sürgősségi szolgálat –a nap 24 órájában, a hét 365 napján járunk szolgálatba!

Nincs üzenetrögzítő, telefonos kapcsolat és segítségnyújtás.

Ha azonban nem vesszük fel a telefont, akkor pillanatnyilag beszélgetünk egy ügyféllel, és azonnal visszahívjuk Önt!

 

Duguláselhárítás Sóskút

Duguláselhárítás Sóskút

Duguláselhárítás Sóskút, dél budai központunknak köszönhetően Sóskútra általában egy óra alatt kiszállunk. Duguláselhárítási munkákat szakszerűen pontosan végezzük el.

+36 70 670 7070

Telefonszámra kattintva azonnal 0-24 hívhat, ha csak egy kérdése lenne akkor is szívesen segítek! 🙂

 

Ingyenes kiszállás.

Fix árak.

Garancia.

Duguláselhárítás Sóskút családi házak dugulásával kapcsolatban szerencsére csatornázott ingatlanokkal találkozunk általában. Régebbi ingatlanoknál előfordulhat még emésztő, itt dugulások alkalmával az első és legfontosabb dolgunk megnézzük nem telt-e meg szennyvízzel. Mert teli emésztő miatt rendszeresen szokott dugulás kialakulni. Ha feltelt akkor első szippantót hívni és utána megpróbálni lefolyónkat, ha szerencsénk van dugulás megszűnhet azonnal. Ha nem akkor jövünk és megoldjuk a dugulást.


Duguláselhárítás Sóskút

Duguláselhárítás Sóskút


Non stop ügyfél szolgálattal és kiszállással dolgozunk a hét minden napján. Budapest és környékén állandó ügyelettel fix árakon dolgozunk. Womás csatornatisztítással  Bontás nélkül dolgozunk, kamerás csatornavizsgálattal is foglalkozunk.

Beltéri dugulások:

 • Mosogató, konyhamalac dugulások
 • kézmosó, kád, wc dugulás
 • zuhanytálca,  padló összefolyók dugulás elhárítása olcsó fix áron.

A csatornatisztítást professzionális, magas nyomású tisztítógéppel végezzük, amely gépkocsinkba van beépítve. A speciális kialakításnak köszönhetően a törmelék a tisztító aknánál gyűlik össze, melyet már kézi erővel is eltávolíthatunk. A gép előnye, hogy tiszta vízzel  dolgozik, így nem károsítva a talajt különböző kémia vegyszerekkel.

Beltér esetében a csatornatisztítást magasnyomású géppel már nehezen lehet megoldani, mivel nagy károkat képes okozni, kivéve, ha van erre a célra kialakított rész.  Tisztítónyíláson keresztül épületen belül is alkalmazható, de csak megfelelő tapasztalattal rendelkező duguláselhárító szakember végezheti.


Az ecet-szódabikarbóna kombinációja eredményesen vethető be a dugulások ellen, vagy a trisó is jó választásnak bizonyulhatnak. A szaküzletekben kapható házilagosan használható csőgörény nem mindenkinek ajánlott, hiszen az avatatlan kezek akár több kárt is képesek okozni a rendszerben, mint hasznot.


 

 

Duguláselhárítás Solymár

Duguláselhárítás Solymár

Duguláselhárítás Solymár, fix árakon dolgozunk, hogy ne érje meglepetés.

Duguláselhárítások alkalmával megpróbálunk a lehető legkisebb felfordulást okozni. Sokan megkérdezik, hogyan készüljenek elő ilyenkor:

 • Egy mosogató duguláselhárítása alkalmával az esetek 99 %-ban mosogató tálca alatt kell dolgoznunk célszerű elpakolni alóla mindent üres legyen a szekrény alja. Szerencsére egy ilyen duguláselhárítás nem okoz nagy rumlit kellemetlen szagok szoktak lenni, de azt pár perces szellőztetéssel meg lehet oldani. Konyhai duguláselhárításnál kisebb ( francia drazsé méretű) zsírdarabok néha kijönnek a csőből, ezeket természetesen összetakarítjuk magunk után.
 • Wc dugulásnál szintén a munkaterület kipakolása az egyetlen előkészületi pont amit megtehetnek. Wc csésze leszerelésére sokszor szükség lehet. Körültekintően járunk el és a visszaszerelést is mi végezzük.
 • Külső házon kívüli dugulásoknál már semmit nem kell tenni esetleg, ha vannak csatornatervek azokat elővenni azzal sokat segítenek. Esetleg a tisztító nyílások környékét, ha van valami törékeny kincsünk a közelben, na azokat eltávolítani. Persze ügyelünk munkánk során mindenre még nem okoztunk sehol sem kárt! 🙂

  Előfordulnak néha olyan visszatérő dugulások ahol csatornakamerázást szoktunk javasolni. Ilyenkor egy megfelelő csatornakamerával feltérképezzük a csőrendszer belsejét. Csatornakamerázások alkalmával az esetek döntő többségében 95% kb. pontosan behatárolható bontás nélkül, hogy hol van a hiba.  Az 5 % az olyan esetek amikor nem tudjuk megszüntetni a dugulást csőben áll a szmötyi a kamera nem lát semmit persze mi sem. Csatorna kamerázni csak tiszta csőben lehetséges a várva várt siker elérése végett. Persze milyen sikerről beszélek, amikor olyan dolgokat találunk, hogy bontani kell. Igenis siker, mert nem az egész vezetéket kell kiásni, hanem csak a sérült csatornaszakaszt cserélni. Költséghatékonyság szempontjából nem mindegy.

                       Duguláselhárítás Solymár

  Duguláselhárítás Solymár


   

  Megbízásainkat olcsón és fix áron végezzük.

 

Duguláselhárítás áraink versenyképesek.

0-24 hívhatóak vagyunk.

Odafigyelünk a tisztaságra, mindig eltakarítjuk az estlegesen általunk okozott szennyeződést.

Fontos számunkra a pontosság, a megbeszélt időpontban ott vagyunk a helyszínen, ha esetleg dugóba kerülnénk  telefonon hívjuk a megrendelőt, hogy késni fogunk.

Lábvédőt használunk, hogy lakását ne szennyezzük. Duguláselhárító gépeink mindig tiszták és rendezettek.


Duguláselhárítás Pest megye:

Duguláselhárítás csatornatisztítás vízszivattyúzás Solymár, fertőtlenítés Biatorbágy, csatorna mosás Budaörs,  lefolyótisztítás Csömör, csatorna tisztítás Diósd,  szuez szifon tisztítás Fót, kád lefolyóvezeték  csatornatisztítás Solymár, esővezeték tisztítása Solymár,  zuhany lefolyó tisztítás Halásztelek, mosogató dugulás elhárítás Isaszeg, csatornaszag felderítés Kistarcsa, dugulaselharitas Érd, mosógép vezeték  Nagytarcsa, lefolyó tisztítás Maglód,  lefolyó karbantartás Mogyoród,  dugulások elhárítása Nagykovácsi,  WC. dugulás elhárítás Ócsa, kézmosó szifon tisztítás Érd, udvari folyóka dugulásának megszüntetés Solymár,  Womázás Solymár,  légkondicionáló kondenz cső tisztítás  Szigetszentmiklós,  gyökérvágás és gyökértelenítés Vecsés, zsírtalanítás Üröm, padló összefolyó tisztítás Százhalombatta.