Menü

Duguláselhárítás

Csatornavizsgálatok

Duguláselhárítás

Csatornavizsgálatok

Csatornavizsgálatok

 

Az üzemeltetés a csatornák és a műtárgyak rendszeres vizsgálatát nem nélkülözheti.

A csatornavizsgálatok célja: különböző vizsgálati módszerekkel szemrevételezni a csatorna anyagában, szerkezetében bekövetkezett hibákat, felderíteni az üzemeltetésben fellépett vagy várható rendellenességeket, megállapítani a csatorna állagát javítások előtt és után, ellenőrizni a házi és egyéb bekötéseket, a műszaki átadás-átvétel során feltárni a hiányosságokat és a csatornázási térképek elkészítéséhez a csatornaállapotot felvenni.

Csatornavizsgálatok

           Csatornavizsgálatok

Ilyen dolgok lehetnek a csatornánkban.

A csatorna falát a nagy sebességű víz koptatja, a káros ipari szennyvíz roncsolja, a közúti forgalom dinamikus rezgései rongálják, a szelvény külső falának anyagait az agresszív talajvíz megtámadja és egyéb hatások (patkányok) kisebb-nagyobb mértékben rombolják. A csatornában a leülepedett iszap kezdetben lassan, később mind gyorsabban vastagszik és ha ezt kellő időben nem állítják meg, dugulás következik be. Mindezek felderítéséhez a csatornavizsgálat ad segítséget.

A csatorna vizsgálat kényes, szaktudást igénylő tevékenység és az utasítások be nem tartása esetén veszélyes. A csatornavizsgálat végrehajtására nincs szabvány vagy hatósági előírás. A csatornaüzemeltetők maguk készítik el a vizsgálatok végrehajtására vonatkozó utasításokat, a Balesetelhárító és Egészségvédő Óvó rendszabályokra és a minőséget megszabó építőipari kivitelezési szabályzatokra támaszkodva.

A vizsgálat során a mászható csatornát a vizsgálóbúvár végigmássza, azt belül megszemléli, az észlelt hibahelyeket beméri, értékeli és a vizsgálatvezetőnek jelenti.

Kisebb szelvényű, nem mászható csatornák vizsgálatakor a vizsgálók két szomszédos aknából megvilágított csatornaszakaszba benéznek és szemrevételezés alapján teszik meg jelentésüket. Csatorna kamerázás már a modern kor  legjobb fejlesztése. Sok mindent meg tudunk állapítani kamerás vizsgálattal.

A csatornabúvár bármely víz és csatornamű által rendezett csatornabúvár-képző tanfolyamot eredményesen elvégzett dolgozó lehet, ha egészségi szempontból is megfelel. A csatornabúvár csak nevében hasonlít a közismert folyami búvárhoz, felszerelése lényegesen egyszerűbb. Ruhája vízzáró, gumicsizmája magas, fejét fajvédő takarja, arca szabad, néha gumikesztyűt használ. A csatornabúvár még több más felszerelést is használ, amelyet a felszerelésekről szóló fejezetben ismertetünk.

Milyen dugulásokkal és egyéb dolgokkal foglalkozunk: