Category Archives: Duguláselhárítás egyéb

Visszacsapó szelep

Visszacsapó szelep

Visszacsapó szelep szerepe, az egyesített rendszerű csatornák nagy záporok idején megtelnek, alkalmilag túlterhelődnek és ilyenkor a közcsatornából a felduzzadt szennyvíz a házi bekötőcsatornán keresztül visszafolyhat, az épület mélyebb részeit elöntheti ezt akadályozza meg a visszacsapó szelep. A házi csatornába beépített visszatorló, vagy visszacsapó szelep az elöntéseket megakadályozza.
A visszatorló szelep lehet automatikus működésű; a felduzzadt víz az elzárótányért a szelepülésre nyomja, s így a víz nem tud visszafolyni. Az ilyen berendezéseknél előfordul, hogy a szennyvíz darabos részei a szelepülésen a csukódást megakadályozzák, s így nem zár tökéletesen. Ezért a berendezésbe az automatikus működésű szelepen kívül még kézzel mozgatható tolattyút is szerelnek. Ezt mutatja az ábra.

 

Visszacsapó szelep

Visszacsapó szelep

Vízelvezetés

A szennyes csapadékvizek kétféleképpen juthatnak a vízfolyásba: parti szabad kitorkollással vagy nyomócsövön keresztül.

Parti szabad kitorkollással a tisztított szennyvíz és a csapadékvíz folyhat, a tömény szennyvíz csak a vízjogi engedélyben előírt hígítással, amelynek foka gyakorlatunkban a befogadótól függően három ötszörös, ritkán tízszeres.

A vízfolyások és tavak öntisztító ereje a bejutott szennyeződéseket fizikai, kémiai, biológiai úton átalakítja ártalmatlan anyagokká, és ezzel a vizek tisztasága helyreáll.


Duguláselhárítás Budapesten és Pest megyében 0-24 órában, fix árakon, kiszállási díj nélkül. Garanciával,  modern gépekkel, woma csatornatisztító kocsikkal dolgozunk, hogy minden duguláselhárítási munkát el tudjunk végezni.


+36 70 670 7070

Telefonszámra kattintva azonnal 0-24 hívhat, ha csak egy kérdése lenne akkor is szívesen segítek! 🙂


 

A vízfolyásba engedhető szennyvíz minőségére a vízügyi hatóságok kötelező érvényű utasításokat adnak, és őrködnek a vizek tisztasága felett. Gazdasági szempontból sem közömbös, hogy milyen szennyvizek jutnak az élő vízfolyásba. A befogadóba befolyó szennyvíz a folyó, a tó növényi és állatvilágát károsíthatja, vizének további felhasználását csökkentheti, tájképi hatását ronthatja, a kórokozó baktériumok terjedését fokozhatja. A mérgező szennyezettségű szennyvizek az élővízfolyást teljesen tönkretehetik, abban a halakat és más élőlényeket elpusztíthatják.


Duguláselhárítás Budapesti lakásokban és házakban. Irodák és ipari ingatlanokban is dolgozunk és nagy tapasztalattal rendelkezünk. Kültéri vagy beltéri duguláselhárítás az teljesen mindegy számunkra. Felelősség biztosítással is rendelkezünk. Duguláselhárító gépparkunk a legmodernebb technikákat vonultatja fel. Woma csatornatisztító gépeink legnagyobb átmérőkkel is elbírnak. 


A vízfolyások megengedhető szennyezésmértékének megítélése bonyolult feladat, közrejátszik a szennyvíz mennyisége, szennyezettsége, a vízfolyás legkisebb vízhozama, az előforduló legmagasabb hőmérséklete, a legalacsonyabb oldott oxigén tartalma, a biokémiai oxigénigénye és több helyi adottság (pl. közelben vízkivételi mű van). A befogadó terhelhetősége számítással és becsléssel állapítható meg, a viz további felhasználását figyelembe véve.


Duguláselhárítás Budapesten, mosogató duguláselhárítás, mosdó dugulás megszüntetése.

 

Visszacsapó szelep
5 (100%) 1 Szavazatok

Csatornavizsgálatok

Csatornavizsgálatok

 

Az üzemeltetés a csatornák és a műtárgyak rendszeres vizsgálatát nem nélkülözheti.

A csatornavizsgálatok célja: különböző vizsgálati módszerekkel szemrevételezni a csatorna anyagában, szerkezetében bekövetkezett hibákat, felderíteni az üzemeltetésben fellépett vagy várható rendellenességeket, megállapítani a csatorna állagát javítások előtt és után, ellenőrizni a házi és egyéb bekötéseket, a műszaki átadás-átvétel során feltárni a hiányosságokat és a csatornázási térképek elkészítéséhez a csatornaállapotot felvenni.

Csatornavizsgálatok

           Csatornavizsgálatok

Ilyen dolgok lehetnek a csatornánkban.

A csatorna falát a nagy sebességű víz koptatja, a káros ipari szennyvíz roncsolja, a közúti forgalom dinamikus rezgései rongálják, a szelvény külső falának anyagait az agresszív talajvíz megtámadja és egyéb hatások (patkányok) kisebb-nagyobb mértékben rombolják. A csatornában a leülepedett iszap kezdetben lassan, később mind gyorsabban vastagszik és ha ezt kellő időben nem állítják meg, dugulás következik be. Mindezek felderítéséhez a csatornavizsgálat ad segítséget.

A csatorna vizsgálat kényes, szaktudást igénylő tevékenység és az utasítások be nem tartása esetén veszélyes. A csatornavizsgálat végrehajtására nincs szabvány vagy hatósági előírás. A csatornaüzemeltetők maguk készítik el a vizsgálatok végrehajtására vonatkozó utasításokat, a Balesetelhárító és Egészségvédő Óvó rendszabályokra és a minőséget megszabó építőipari kivitelezési szabályzatokra támaszkodva.

A vizsgálat során a mászható csatornát a vizsgálóbúvár végigmássza, azt belül megszemléli, az észlelt hibahelyeket beméri, értékeli és a vizsgálatvezetőnek jelenti.

Kisebb szelvényű, nem mászható csatornák vizsgálatakor a vizsgálók két szomszédos aknából megvilágított csatornaszakaszba benéznek és szemrevételezés alapján teszik meg jelentésüket. Csatorna kamerázás már a modern kor  legjobb fejlesztése. Sok mindent meg tudunk állapítani kamerás vizsgálattal.

A csatornabúvár bármely víz és csatornamű által rendezett csatornabúvár-képző tanfolyamot eredményesen elvégzett dolgozó lehet, ha egészségi szempontból is megfelel. A csatornabúvár csak nevében hasonlít a közismert folyami búvárhoz, felszerelése lényegesen egyszerűbb. Ruhája vízzáró, gumicsizmája magas, fejét fajvédő takarja, arca szabad, néha gumikesztyűt használ. A csatornabúvár még több más felszerelést is használ, amelyet a felszerelésekről szóló fejezetben ismertetünk.

Milyen dugulásokkal és egyéb dolgokkal foglalkozunk:

 

Értékelje oldalunkat.

Dugulásokat befolyásoló tényezők

Dugulásokat befolyásoló tényezők

Dugulásokat nagyon sok tényező befolyásolja:

 • Csatornarendszerünk állapota
 • csatornánk használati módja
 • csatorna elhelyezkedése
 • időjárás.

  Csatornarendszerünk állapota

Kezdjük az elején csatornarendszerünk állapota talán az egyik legfontosabb tényező dugulások kialakulása szempontjából. Rossz állapotú esetleg sérült csatorna eldugulása rendszeres és kellemetlen. Csatorna karbantartás nagyon fontos és nem elhanyagolható dolog.

 

Dugulásokat befolyásoló tényezők

Dugulásokat befolyásoló tényezők

 

Állagmegóvás szerepe nagy jelentőségű és saját nyugalmunk érdekében, csatorna felújításokat nem szabad halogatni.  Néha a felújítás költsége elég magas lehet, de ha esetleg besegítünk a felújításba sokat spórolhatunk rajta.

Csatornánk használati módja

Ez is egy döntő momentum a dugulások kialakulása szempontjából. Fontos, hogy gyermekeinket mire tanítjuk, hogyan használják vizes helységeket. Igen ezeket is kell tanítani pl.: én otthon azt mondom mindig, nagy dolgok után nem csak egy kis öblítés kell, hogy épp eltűnjön a wc-ből a papír ….. Sok víz kell az öblítéshez és úgy is állítottam be a wc tartályt.

 Egy alap szabály ami igaz, sok öblítés kevés dugulás.

Csatorna elhelyezkedése

Sarkalatos pont ez is. Fővezetékre jól rákötött csatornával soha nem lehet gond. Félszuterén lakásoknál már rosszabb a helyzet, mert itt az elhelyezkedése a háznak is egy fordulópont. Budai részeknél nincs gond, mert lankás dombos részeken nagy esőzéskor átszalad a víz a csatornákon, de ahogy leér mélyebben fekvő részekhez na ott a baj feltorlódik a sok víz és betörhet lakásainkba is a szennyvíz.

Csatorna elhelyezkedése

Csatorna elhelyezkedése

Időjárás

Erről nem is kell sokat beszélnem talán, hatalmas esőzések alkalmával a visszaduzzadó csatorna feltolja a dugulást előidéző dolgokat saját eddig jól működő csatornánkba.

Értékelje oldalunkat.

Csatornázás feladata és története

Csatornázás feladata és története

 

A csatornázás a modern városépítésnek nélkülözhetetlen és egyik legjelentősebb tényezője. A vízszolgáltatás útján a háztartásokba, üzemekbe, gyárakba vezetett tiszta vizet, felhasználása után el kell vezetni, ez a csatornázás feladata. A csatornák előbb összegyűjtik a háztartásokban keletkezett házi szennyvizeket, az ipari üzemekben az ipari szennyvizeket, majd azokat a szennyvíztisztító berendezésekbe, és utána a befogadókba vezetik.

A csatornázás további feladata a beépített területekről a csapadékvíz elvezetése. Az épülettetőkről lefolyó, az utakra hullott csapadékvizet a biztonságos közlekedés érdekében is össze kell gyűjteni és levezetni. A főváros területén az egy év alatt leesett csapadékvíz, ha ez nem kerülne elvezetésre -az utakat mintegy 1 méter magasan borítaná el.

Csatornázás feladata és története

                Csatornázás feladata és története

A csatornázás így fontos egészségügyi feladatán túlmenően, a csapadékvizek elvezetésével is segíti a közforgalmat és óvja az épületeket a víz romboló hatásától, leszállítja a talajvíz szintjét, a pincék, lakások    nyirkosodását csökkenti.

A csatornázásnak, közegészségügyi feladatán kívül környezetvédelmi, vízkészlet-gazdálkodási, városképi, kényelmi és termelési jelentősége is van. A szennyes csapadékvizek összegyűjtésével, tisztításával lehetővé válik a vizek további hasznosítása az ipar és a mezőgazdaság számára.  Termelési szempontból a házi szennyvizeket öntözésre lehet használni, az ipari szennyvizekből pedig értékes anyagokat lehet visszanyerni.

Városok népességének rohamos fejlődése vízfogyasztás ugrásszerű növekedése is nagyban hozzájárult mai csatornahálózatunk fejlődéséhez.

A lakosság, a dolgozók egészségvédelmét, kényelmét, döntően a szennyvizek elvezetése szolgálja. A csapadékvíz elvezetése csak a közúti forgalmat segíti, esztétikai célokat szolgál, ezért a lakosság ellátottságának vizsgálata során csak a szennyvízcsatornával ellátott területen lakók számát vesszük figyelembe. A városi lakosság ellátottsági foka a fővárosban a legmagasabb, a legalacsonyabb a járási jogú városokban.

A Nemzeti Szennyvíz elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program szerint a háztartások mintegy 60 százalékos csatornázottsági aránya 87 százalékra nő 2015-re.

A megvalósítás költsége 953 milliárd forint. Más bontásban: a hátralévő fejlesztésekből 700 milliárd forint a csatornázás és 252,6 milliárd forint a szennyvíztisztítás tervezett költsége. Összegezve: a 2002. december 31-i 56 százalékos csatornázottsági arány a program 2015-ös teljesítése után 86,9 százalékra nő.

Értékelje oldalunkat.

Tervszerű megelőző karbantartás

Tervszerű megelőző karbantartás

( TMK)

Ki nem emlékszik még erre a kifejezésre? Nem is oly régen a régi hatalmas gyárainkban sok ilyen dolgozó volt. Feladatuk a tervszerű folyamatos termelés feltételeit minden körülmények között biztosítani. Gépek és berendezések zavartalan termelés alapfeltételeinek azaz a jól működés fenntartása.

Ez ma már sajnos csak nagyon kevés helyen létezik, mert olyan gyárakból és üzemekből rengeteget tudok ahová kimegyünk és évtizedek óta gyűlik a hordalék a csatornában nem hívnak ki 2-3 évente áttisztítani csak ha eldugul. Ez nem biztos, hogy költséghatékony.

Termelés kiesése sokszor nagyobb kárt okoz mint a mi kis womás csatornatisztítási költségünk. Mégis inkább ezt választják nagyobb arányban az emberek és a vállalkozások. Persze ez nembaj csak bele kell kalkulálni nem biztos, hogy találunk azonnal megfelelő szakembert erre a feladatra.

              Tervszerű megelőző karbantartás

Tervszerű megelőző karbantartás

Szakemberekből nincs hiány ( de van) mondanánk, de a szakember és megfelelő gép párosítása már-már feszegeti a határt, hogy nehéz találni olyasvalakit aki jó áron-gyorsan- szakszerűen elvégzi a munkát.

Ez a duguláselhárítás nem nehéz feladat, veszünk egy gépet bedugjuk a spirált a csőbe bekapcsoljuk és 2 perc és ennyi-kész-vége-pénz-haza. Igen van ilyen általában 20-30 esetből 1. Csak sajnos azt az egyet nem tudjuk kifogni mindig, pedig de jó lenne. Az esetek nagy része nem olyan egyszerű.

Időhányados az meghatározhatatlan . Van hogy azonnal tudunk indulni, de van hogy csak órák múlva sikerül a helyszínre érkezni. Ez benne van a pakliban.

Összefoglalva: 

 1. Karbantartás megéri a rá fordított pénzt.
 2. Akkor és ott vagyunk amikor kell (tervszerű).
 3. Jóval hatékonyabb mint egy SOS azonnali éjszakai meló.

Ennyit sikerült összefoglalnom a csatorna karbantartásról így hirtelen.

Bármilyen kérdése lenne szívesen segítek benne akár csak tanácsot szeretne kérni.

 

+36 70 670 7070

Telefonszámra kattintva azonnal 0-24 hívhat, ha csak egy kérdése lenne akkor is szívesen segítek! 🙂

Fő tevékenységi körünk:

Értékelje oldalunkat.

Dugulás kialakulásának jelei

Dugulás kialakulásának jelei

 

Hangokra érdemes odafigyelni, mert egy megelőző karbantartás bizony sokkal jobb és praktikusabb egy komolyabb duguláselhárításnál.

Példa:

 1. Gondoljunk csak bele észrevesszük, hogy a wc-ben lassabban folyik le a víz semmi nagyobb gond nincs, de valami elkezdődött a csatornánkban. Kimegyünk elhárítjuk a kezdődő dugulást és ennyi. Másik eshetőség eldugult a wc pont akkor amikor nem kéne ( este hétvége…) és úszik benne minden ami oda ment……. Wc duguláselhárításnál az esetek 80 % le kell szerelnünk a wc csészét. Kezdődő dugulásnál víz folyik ki belőle, dugulásnál már nem csak víz…..

Egy szónak is 100 a vége, jobb megelőzni a bajt.

Mik azok a jelek amelyekre jobb ha odafigyelünk otthonunkban:

 1. Lassabban folyik le a víz a lefolyóban, ez általában csak a szifon tisztítással megoldható.
 2. Ha egy idő után folyik lassabban a víz akkor már a csőben lévő részleges dugulásról van szó.
 3. Wc használatánál furcsa szörcsögő hangot ad a mosdó vagy a kád.
 4. Mosogatógép visszatolja a vizet a mosogatóba.
 5. A legalacsonyabban elhelyezett lefolyóban ez általában a padlóösszefolyó feljön a víz.
 6. Büdös kellemetlen szagokat érzünk amik eddig nem voltak.
 7. Ha társasházban lakunk akkor is vannak hangok a lefolyóban ha mi nem is használjuk. Ez talán az egyik legfontosabb pont. Mert ilyenkor a strang vezeték dugulása van kialakulóban. Ha az eldugul akkor nálunk törhet fel a más szennyvize, amely nem kellemes dolog. Ilyenkor azonnal hívjunk egy duguláselhárító szakembert, ne is próbálkozzunk duguláselhárítás házilag praktikákkal.

 

Dugulás kialakulásának jelei

Dugulás kialakulásának jelei

 

Duguláselhárítás Budapesten és Pest megyében garanciával.

Woma csatornatisztítással is foglalkozunk.

Kültéri vagy beltéri dugulás az teljesen mindegy megoldunk mindent!

+36 70 670 7070

Telefonszámra kattintva azonnal 0-24 hívhat, ha csak egy kérdése lenne akkor is szívesen segítek! 🙂

Duguláselhárítás Érd.

Csatornatisztítás Diósd.

Értékelje oldalunkat.

Duguláselhárítás árajánlat

Duguláselhárítás árajánlat

Hogyan is néz ki és milyen tételekből áll egy duguláselhárítás árajánlat. Egy bemásolt ajánlatot láthatnak.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
ÁRAJÁNLAT
Varga András
06/70 670-70-70
https://dugulaselharitasexpressz.hu

Árajánlat tárgya: 2040 Budaörs, xxxxxxxx út 11 csatornahálózat feltérképezése hibák feltárása.


Ajánlat:
Esővíz elvezetők, szennyvíz csatorna tisztítása kb.: 200-300-500 mm-es csövek, ahol szükséges. Mercedes 1824 womás tehergépkocsival. 35000.- Ft + áfa kiállási díj, 25000.- Ft + áfa / óra. Kis woma 200 mm alatti csövek tisztítása 20000.- Ft. + áfa / óra

Esővíz elvezetők és csatorna kamerázása. Önjárós kamerával leejtésvizsgálattal 500 Ft + áfa/méter
Szennyvízcsatornák kamerázása kisebb átmérőnél 20000.- Ft+ áfa / óra
Nyomvonal keresése műszerrel 20000.-Ft+ áfa/ óra
Munka kezdése: megrendelés után 2-3 héten belül.

Fizetés: átutalással bankszámlára 21 nap.

Megállapítások a következő oldalon.

Köszönöm Varga András


Megállapítások:
Helyszíni rövid bejárás alkalmával esővíz elvezetőket szemrevételeztük, kb.: max. 150-200 méteres szakaszon van 10-15 cm-es üledék. Ezek womázása javasolt.
Bababoltban feljövő vízzel kapcsolatban nem lehet felkészülni egy-egy olyan felhőszakadásra, amelyek sajnos egyre sűrűbben kialakulnak.
2 ha területre számolva az esővíz: 2016 júniusában volt olyan nap amikor 50-70 mm csapadék hullott le Budapesten 30 perc alatt ez önöknél 50 mm-rel számolva legyen:

1000 m3 víz 30 perc alatt, az 500 mm-es esővíz elvezető, ha 1m/s számoljuk a víz sebességét akkor percenként durván 12 m3 vizet vezet el. 83 perc kell a 30 perc alatt leesett csapadék elvezetéséhez. Persze valószínűleg víz gyorsabban folyik mint 1m/s ezeket mérésekkel lehet megállapítani pontosan. És csak 50 mm csapadékkal számoltunk!
Bababoltra visszatérve 25-30 cm vasbeton az aknákra, mást nem lehet tenni vagy ideiglenes esővíz tároló tó létesítése.
Megjegyzés : Voltunk olyan helyen ahol az 500 mm vascsövet nyitotta szét a víz ereje!
Bejárásnál a Kamaraerdei út melletti épület esővize bele van kötve a szennyvíz csatornába és ez csak egy épület, amelyről tudunk. Valószínű esőzéskor ezért jön fel a szennyvíz!
Szálloda rész felmérése még hátra van.
Teljes rendszer feltérképezése wc-k, tető levezető esővíz csatornák (110 mm csövektől 500 mm) hatalmas munka és pénz. A feltérképezés, nyomvonal mi hova köt minimum egy 5-8 munkanap. Árban kb.: 900000.- 1300000 + áfa és még plusz a kamerázása ára 300000-500000 Ft.- + áfa. Ekkor még nem csináltunk semmilyen komolyabb dolgot.


JAVASLAT:
Esővíz elvezetők kamerázása és lejtés mérése felesleges, mert nem állt benne víz lejtései problémára nem utal semmi, kevés üledék van benne, womázás alkalmával átjárhatóságot megnézzük.
Nagy teljesítményű lámpával és tükrözéssel teljesen jól felmérhető egy ilyen csatorna.
Esővíz elvezetők kötése kis womával behatárolható és nyomvonal keresővel pontos helye bemérhető.
Esővíz bekötések megszüntetése a szennyvízcsatornába.
Pár szennyvíz aknánál az akna aljának kialakítása nem megfelelő ezek kisebb javítása javasolt.


Teendők:
1. Esővíz elvezetők womás tisztítása ahol szükséges.
2. Esővíz elvezetők kamerázása leejtésmérés ( ha nagyon kérik).
3. Tető csatornák pontos feltérképezése hova kötnek rossz bekötések megszüntetése.
4. Szennyvíz rendszer egy helyen, ahol elkanyarodik Huntraco felé ott egy 30 méteres szakaszon áll benne a víz 5-10 cm magasan ennek felderítése tisztítása.
5. Első épület a szálloda és a bababoltos épület körül pontosabb felmérés és tisztítás.
6. Esővíz kilépő csőnél a beomlás feltárása feltérképezése ez talán a legfontosabb.


ÖSSZEGZÉS:

Erre az ipari parkra simán el lehet költeni most 3-4 millió forintot felmérésre bemérésre tisztításra, lejtésmérésre stb.-i. Ha mindez kész és jön egy felhőszakadás a víz megint ki fog önteni!
Véleményem szerint főépület környékét ( szálloda, első épület, bababoltos épület) kell komolyabban felmérni rendbe tenni. Szennyvízcső rákötések vizsgálata, ne legyen bekötve esővíz.
Pár darab akna aljának átalakítása ( mi javaslatot teszünk, hogy legyen kialakítva)
Esővíz és szennyvíz vezeték womázása pár szakaszon.
Ez összesen kb.: 700000.-1200000.- Ft + áfa lenne.

Köszönöm a türelmüket, hogy végig olvasták, talán nem felejtettem ki semmit. 🙂

Varga András

2017-02-21

 

Értékelje oldalunkat.

Szennyvíz csatorna lejtése

Szennyvíz csatorna lejtése

Tel.: 06 70 670 70 70

 

A csatornára jellemző hidraulikai adatok:

 • csatorna lejtése
 • víz sebessége
 • levezetett víz mennyisége

Csatorna lejtésén a csatorna fenékvonalának esése értendő. A csatorna lejtése nem azonos az útfelszínével, attól független, sőt sok esetben az útfelszín lejtésével ellentétes. Értéke az abszolút magassági adatokból számítható ki.

Szennyvíz csatorna leejtése

Szennyvíz csatorna lejtése

Kép azt mutatja, hogy 1000 méteren a csatorna 3,5 méter magasságkülönbsége van ez 3,5% lejtésnek felel meg. Ha a csatorna leejtése 2% lenne akkor 2 méter lenne a szintkülönbség.

Mire figyeljünk a csatorna kivitelezés folyamán:

 • csatorna lejtése
 • csatorna fenékvonala alatti talaj szilárd de egyben puha is legyen, mosott homokágyba ültetés, hogy elkerüljük a megsüllyedést. Sokszor hiba kiásnak 1,3 méter mély árkot de csak 80 cm mélyen megy a csatorna. Felesleges plusz költség az ásás és a visszatöltés a tömörítés meg általában nem sikerül a legjobban és már meg is süllyed a csatorna.
 • csatorna illesztések pontossága fokozott figyelemmel gumi gyűrűkre. Ha ez nem sikerül pontosan és kitüremkedik a gumi akkor dugulások előidézője lehet.
 • mekkora átmérőjű a csatorna, családi házakhoz nem kell 300 mm átmérő, mert láttunk már ilyet. Kérdésünkre miért ez van itt beépítve a válasz ez volt “olcsón”………. akkor elő  a woma, sajnos rendszeres ügyfeleink lettek, amit mi szeretünk, mert nincs annál jobb amikor olyan helyre megyünk ahol tudjuk mi hol van 20-30 perc és végzünk.
 • 90° idomokat ne használjunk 2 db 45° = 90° sokkal finomabban folyik a víz tudom ez furcsán hangzik, de igaz. Nem durván kanyarodik a papír és minden egyéb.

Ezen a video felvételen jól látszik a folyásfenéken lévő gumi kitüremkedés, amely pont megfogja a szilárdabb szennyeződéseket feltorlódik a papír és már kész is a dugulás. Ház két éves és a csatorna kb.: 2 méter mélyen megy, szép gondozott kert és udvar amit most fel kell bontani és újra fektetni a csatornát.

Csatornázás végeztével érdemes csatorna kamerázást rendelni, mert a családi házak esetén kb.: 20000 forintos ár eltörpül a milliós újra csatornázási tétel mellett.


Duguláselhárítás Budapest duguláselhárítás garanciával fix áron Budapesten és Pest megyében.

0-24 ügyeleti telefonszám

+36 70 670 7070

Duguláselhárítás fix áron

Milyen dugulásokkal foglalkozunk:

 

 

Értékelje oldalunkat.

Csatornaöblítő akna

Csatornaöblítő akna

Csatornaöblítő akna

                            Csatornaöblítő akna

Ha a csatornában nem elegendő a vízhozam, a szennyvízcsatornában lerakódások alakulhatnak ki. A lerakódott szennyeződések között könnyen megállnak a szennyvíz szilárdabb részei és egyre lassabban folyik. Így a lerakódások még nagyobbak lesznek, végül a szennyvíz visszaduzzad. Beindulnak a biogén folyamatok, végül a csatornából bűzös szag kerül ki és nem utolsó sorban dugulás alakul ki.

A hagyományos tisztítás általában csatornatisztító járművel történik. A  munkaerő- és gépköltség, valamint a hajszálrepedések okozta sérülés  mellett néhány hét alatt a lerakódások újra kialakulnak, és ismételt tisztításra lesz szükség, ha csatornája tervezése nem megfelelő.

Csatorna tervezésnél figyelembe kell venni a csatornára jellemző hidraulikai adatokat: a csatorna lejtése, a víz sebessége és a levezetett vízmennyisége.  Mivel ha egy túl nagy átmérőjű csatornát építünk víz úgymond kiszalad a szilárdabb szennyeződések alól és szép lassan dugulás alakul ki, mert a csatorna térfogatárama nem megfelelő.

Ha egy ilyen csatornánk van megoldást jelent EBEPLAN Környezet- és Energiatechnika Kft.

Egy öblítőaknát alakítanak ki, ezért az esővizeket az utcákról, háztetőkről, a szürke-szennyvizeket, a használt vizeket egy tárolóban összegyűjtik és hosszú csatornaszakaszon hatékony öblítőhullám kialakítására használják fel. Az öblítőakna fenekébe KG-ívcsövet építenek be és azt a szennyvízcsatornához csatlakoztatják. Ezek után az öblítőaknába beépítik a Steinhardt HydroFlush® Sewer Flush SH csatornaöblítőt (öblítőszifont). Igény esetén, a Steinhardt cég az öblítőakna fenék megfelelő kialakításához profilozó szerszámot és az akna kialakításához segítséget tud biztosítani.

Minél hosszabb és kisebb lejtésű a szennyvízcsatorna, annál több öblítővízre van szükség. Az öblítővíz maximális mennyiségét az öblítőakna átmérője és hasznos magassága pl. a víznyelő szintje határozza meg. A tényleges duzzasztási magasságot a HydroFlush® csatornaöblítő beépítési magassága határozza meg. Fontos, hogy egyenletes és hosszú öblítőhullám, az ún. szállítóvíz alakuljon ki, hogy a szennyeződéseket teljesen kimossa a csatornánkból.

Ha dugulása alakul ki akkor segítünk:

 

 

 

 

 

Értékelje oldalunkat.

Csatorna kiszellőztetése

Csatorna kiszellőztetése

Büdös van a lakásban, csatornaszag.

Nagyon sok helyen találkoztunk már azzal a problémával, hogy a csatorna szellőzése nem volt megfelelő. Tulajdonosok nem tudták, miért van mindig kellemetlen szag a fürdőszobában vagy esetleg a mosdó helységben. Már az első használatbavételkor néhol  furcsa hangok voltak és mondván ez normális dolog nem foglalkoztak vele.

Ha egyszerre nagy mennyiségű víz szalad le a csatornában és a strang szellőzése nem megfelelő, akkor víz szívó hatására klutyogó szörcsögő hangot lehet hallani. Ez azért van mert levegőt szív be, vákuum keletkezik és ekkor hallani furcsa hangokat. Ha nagyobb a vákuum akkor padlóösszefolyó vagy a zuhanytálca bűzzáró vizét is kiszippantja és ekkor utat tör magának a bűz.

Csatorna kiszellőztetése Légbeszívó szelep

Csatorna kiszellőztetése Légbeszívó szelep

Légbeszívó szelep működési elve egyszerű, röviden tömören a működési elve: levegőt be tudja szívni de a vizet nem engedi ki. Tehát ha nagy mennyiségű víz távozik a csatornában akkor levegőt tud  beszívni és nincs semmilyen hanghatás és bűz a fürdőszobában. Ezeket a légbeszívó szelepeket akár utólag is be lehet építeni, általában az esetek 98%-ban nem is kell bontani csak a mosdó alá elhelyezni beépíteni és már működik is.

                   Csatorna kiszellőztetése  Légbeszívó szelep beépítése

Csatorna kiszellőztetése Légbeszívó szelep beépítése

Beépítése nem igényel különösebb szakmai tapasztalatot, házilag is megoldható.

Csatorna kiszellőztetése

Társasházakban ezek a jelenségek ( bűz, klutyogó hangok) fokozottan előfordulhatnak. Néha nem elég ez a kis légbeszívó szelep, ha a strang szellőzése nem megfelelő azt már nehezebb orvosolni ha nincs beépítve. Ha beépített légbeszívó szelep van és büdös vagy szörcsögő hangot hallunk akkor lehet, hogy csak ki kell takarítani a megfelelő működés érdekében.

+36 70 670 7070

Telefonszámra kattintva azonnal 0-24 hívhat, ha csak egy kérdése van akkor is szívesen segítek! 🙂

Ha csatornaszag van a lakásában, esetleg furcsa hangokat hall lefolyója felől akkor mi tudunk segíteni.

Problémája felderítésében csatornakamerákat is bevetünk, hogy a lehető legpontosabban meg tudjuk állapítani mi okozza a büdös szagot lakásában.

Duguláselhárítás Budapesten és Pest megyében non-stop.

Duguláselhárítás Érd.

Woma Diósd.

Csatornatisztítás Budaörs.

 

Értékelje oldalunkat.
Powered by WordPress | Theme Designed by: Online Accounting | Thanks to uniform tax, Site and IPSC
Site Protection is enabled by using WP Site Protector from Exattosoft.com